Over ons

“Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten.”

Martin Luther King – Amerikaans predikant 1929-1968

Wie zijn wij

LiemersBouw BV bestaat sinds 2008, en is in 10 jaar uitgegroeid tot een veelgevraagd bouwbedrijf. Wij zijn gevestigd in Westervoort onder de rook van Arnhem waar wij ook een eigen werkplaats hebben. Onze werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak in een prettige sfeer. Binnen onze organisatie zijn de lijnen kort en uw vaste contactpersoon houdt u steeds op de hoogte van de voortgang van uw project. Iedereen in ons bedrijf staat in nauw contact met de bouwplaats. Onze doelstellingen zijn een hoge kwaliteit van de door ons uitgevoerde werkzaamheden en een tevreden opdrachtgever.

Kwaliteit

Kwaliteitsbouw, duurzaamheid en veiligheid zijn het fundament voor LiemersBouw BV. Niet alleen nu maar ook in de toekomst willen wij serieus omgaan met onze opdrachten, opdrachtgevers, materialen, milieu en niet in de laatste plaats met ons personeel. Mede daarom zijn wij trots op onze labels te weten: BouwGarant, VCA en Erkend Leerbedrijf. Bovendien zijn wij aangesloten bij Bouwend Nederland. Vanuit Bouwend Nederland is een imagocampagne gestart onder de naam “De Bouw Maakt Het” om gezamenlijk een positief beeld uit te stralen over de bouwsector. Dit ondersteunen wij van harte want de bouw is een innovatieve en boeiende sector!

Bouwgarant

LiemersBouw BV is aangesloten bij BouwGarant. BouwGarant-aannemers voldoen aan strenge eisen. Wanneer een aannemer hier niet aan voldoet, mag hij immers niet onder de BouwGarant-vlag werken. Want bij een BouwGarant-aannemer moet u kunnen rekenen op kwaliteit, heldere afspraken, grip op de kosten, service, betrouwbaarheid en de verBOUWgarantie. Zie voor meer informatie www.bouwgarant.nl.

Erkend leerbedrijf

LiemersBouw BV hecht er zeer veel waarde aan dat de jeugd de kans en de ruimte krijgt om een beroepsopleiding in de bouw te volgen en met voldoende resultaat af te ronden. Wij stellen veelvuldig stage- en opleidingsplaatsen beschikbaar voor de meeste vormen van beroepsonderwijs in de bouw. Indien een leerling een positieve instelling heeft en zich voldoende voor het toekomstige beroep wil inzetten, kan hij of zij rekenen op deugdelijke en persoonlijke begeleiding. LiemersBouw BV is door Fundeon kenniscentrum beroepsonderwijs Bouw & Infra erkent als leerbedrijf.

Vacatures

LiemersBouw BV werkt met een hecht én vakkundig team, zowel op kantoor als op de bouwplaats. En natuurlijk hebben we zo af en toe versterking nodig.

Bekijk onze vacaturepagina voor alle openstaande vacatures.

Veiligheid

LiemersBouw BV is een VCA gecertificeerd bedrijf en heeft zich ten doel gesteld te zorgen voor een continue verbetering van Veiligheid, Gezondheid en Milieu met betrekking tot eigen- en ingehuurd personeel, het reduceren van ongevallen, incidenten, materiele – en milieu schade. Eén van de voorwaarden is om medewerkers die werkzaamheden te laten uitvoeren waarvoor ze voldoende kennis, kunde en ervaring hebben. Om een VCA certificaat te ontvangen en te behouden moet onze gehele bedrijfsvoering voldoen aan een aantal voorwaarden. Jaarlijks wordt LiemersBouw BV getoetst door een externe certificerende instantie waarbij beoordeeld wordt of wij voldoen aan de gestelde eisen en voorwaarden.

LiemersBouw BV info

  • LiemersBouw BV
    • Mollevite 19, 6931 KE Westervoort
    • Postbus 185, 6930 AD Westervoort
  • Tel: 026 - 312 13 43
  • KvK: 52880524
  • BTW: NL8506.45.530.B01

Volg ons op sociale media!

Wij zijn actief op verschillende sociale media kanalen. Om up-to-date te blijven kan je ons het beste volgen op Facebook.

Bekijk ook eens Liemers Prefab Concepts!