Veiligheid

LiemersBouw BV is een VCA gecertificeerd bedrijf en heeft zich ten doel gesteld te zorgen voor een continue verbetering van Veiligheid, Gezondheid en Milieu met betrekking tot eigen- en ingehuurd personeel, het reduceren van ongevallen, incidenten, materiele – en milieu schade. Eén van de voorwaarden is om medewerkers die werkzaamheden te laten uitvoeren waarvoor ze voldoende kennis, kunde en ervaring hebben. Om een VCA certificaat te ontvangen en te behouden moet onze gehele bedrijfsvoering voldoen aan een aantal voorwaarden. Jaarlijks wordt LiemersBouw BV getoetst door een externe certificerende instantie waarbij beoordeeld wordt of wij voldoen aan de gestelde eisen en voorwaarden.