Kwaliteit

Kwaliteitsbouw, duurzaamheid en veiligheid zijn het fundament voor LiemersBouw BV. Niet alleen nu maar ook in de toekomst willen wij serieus omgaan met onze opdrachten, opdrachtgevers, materialen, milieu en niet in de laatste plaats met ons personeel. Mede daarom zijn wij trots op onze labels te weten: BouwGarant, VCA en Erkend Leerbedrijf. Bovendien zijn wij aangesloten bij Bouwend Nederland. Vanuit Bouwend Nederland is een imagocampagne gestart onder de naam “De Bouw Maakt Het” om gezamenlijk een positief beeld uit te stralen over de bouwsector. Dit ondersteunen wij van harte want de bouw is een innovatieve en boeiende sector!

BouwGarant:

LiemersBouw BV is aangesloten bij BouwGarant. BouwGarant-aannemers voldoen aan strenge eisen. Wanneer een aannemer hier niet aan voldoet, mag hij immers niet onder de BouwGarant-vlag werken. Want bij een BouwGarant-aannemer moet u kunnen rekenen op kwaliteit, heldere afspraken, grip op de kosten, service, betrouwbaarheid en de verBOUWgarantie. Zie voor meer informatie www.bouwgarant.nl.

Erkend leerbedrijf:

LiemersBouw BV hecht er zeer veel waarde aan dat de jeugd de kans en de ruimte krijgt om een beroepsopleiding in de bouw te volgen en met voldoende resultaat af te ronden. Wij stellen veelvuldig stage- en opleidingsplaatsen beschikbaar voor de meeste vormen van beroepsonderwijs in de bouw. Indien een leerling een positieve instelling heeft en zich voldoende voor het toekomstige beroep wil inzetten, kan hij of zij rekenen op deugdelijke en persoonlijke begeleiding. LiemersBouw BV is door Fundeon kenniscentrum beroepsonderwijs Bouw & Infra erkent als leerbedrijf.